Obiekty

Gabinet J. Kosińskiego, Łódź
Gabinet J. Tuwima, Łódź
Gabinet K. Dedeciusa, Łódź
Gabinet W. S. Reymonta, Łódź
Muzeum im. W. S. Reymonta, Lipce Reymontowskie
Muzeum Oświatowe im. M. Konopnickiej , Bronów gm. Wartkowice
Wystawa stała poświęcona W. S. Reymontowi, Warta