<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Mieczysław Jastrun - poeta, prezentujący lirykę refleksyjno-filozoficzną i moralistyczną, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej.
Miejsce pobytu M. Jastruna, Nieborów
Miejsce pobytu M. Jastruna, Łódź
Miejsce pobytu M. Jastruna, Łódź
Miejsce pobytu M. Jastruna, Łódź
Miejsce pobytu M. Jastruna, Łódź
Miejsce pobytu M. Jastruna, Łódź
Miejsce pracy M. Jastruna, Łódź