<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Jerzy Jochimek - pochodzący z Łodzi pisarz, tłumacz literatury rosyjskiej, więzień łagrów.
Katedra Filologii Języka Polskiego UŁ, Łódź
Miejsce edukacji J. Jochimka, Łódź
Miejsce edukacji J. Jochimka, Łódź
Miejsce pobytu J. Jochimka, Łódź
Miejsce pobytu J. Jochimka, Łódź
Miejsce pobytu J. Jochimka, Łódź
Miejsce pobytu J. Jochimka, Łódź
Miejsce pracy J. Jochimka, Łódź
Miejsce pracy J. Jochimka, Łódź
Miejsce pracy J. Jochimka, Łódź
Miejsce urodzenia i zamieszkania J. Jochimka, Łódź
Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź