<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Abraham Koplowicz - poeta żydowski. Więzień łódzkiego getta. Zamordowany w Oświęcimiu. Najsłynniejszy wiersz Abramka - "Marzenie" - został przetłumaczony na 15 języków i odczytany w izraelskim Knesecie, jest także odczytywany podczas różnych uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu. Odnaleziony notatnik z jego wierszami jest wystawiony w Instytucie Yad Vashem. Wykonany przez Abramka rysunek kościoła Najświętszej Marii Panny jest wykorzystywany jako element loga różnych uroczystości upamiętniającyc
Miejsce pobytu A. Koplowicza, Łódź
Ulica A. Koplowicza., Łódź