<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Hernyk Lesiak - regionalista, pasjonat dziejów Kutna, nauczyciel jęz. polskiego, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
Miejsce edukacji H. Lesiaka, Radomsko
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce pracy H. Lesiaka, Kutno
Miejsce urodzenia H. Lesiaka, Krysiaki gm. Rząśnia
Miejsce zamieszkania H. Lesiaka, Kutno