<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Zofia Petersowa - pisarka, tłumaczka, publicystka. Podaje się dwie daty urodzenia (wg Łozy: 1899, wg późniejszych ankiet 1902).
Miejsce pobytu Z. Petersenowej, Łódź
Miejsce pobytu Z. Petersenowej, Łódź
Miejsce pobytu Z. Petersowej, Łódź
Miejsce pracy Z. Petersowej, Łódź
Miejsce pracy Z. Petersowej, Łódź
Miejsce śmierci Z. Petersowej, Łódź