<

Osoby

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obiekty

Mieczysław Smolarski - pisarz i poeta, przedstawiciel nurtu utopijnego w polskiej powieści fantastyczno naukowej. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, nauczyciel Adama Żeromskiego. Autor powieści i nowel fantastycznych inspirowanych twórczością Antoniego Langego i Stefana Grabińskiego. Jako poeta - klasycysta z zacięciem katastroficznym wyniesionym z doświadczeń I i II wojny światowej.
Miejsce pracy M. Smolarskiego, Nieborów